betonárna Ostrava-Heřmanice vedoucí betonárny, dispečink
tel.: +420 722 586 182

Technologické zastavení

Co to ten beton vlastně je?

Beton je materiál ze směsi cementu, kameniva jemné a hrubé frakce, vody, přísad nebo příměsí nebo bez nich, který získal své vlastnosti hydratací cementu.
Čerstvý beton je beton, který je zcela zamíchán a je ještě v takovém stavu, který umožňuje jeho zhutnění zvoleným způsobem.
Ztvrdlý beton je beton, který je v pevném stavu a má již určitou pevnost.
Beton klasifikujeme dle ČSN EN 206+A1:2018 dle různých kritérií, a to:

 • dle stupně vlivu prostředí
 • dle stupně konzistence
 • dle třídy pevnosti v tlaku
 • dle objemové hmotnosti

 

Pokyny pro ošetřování betonů po uložení

Abychom zajistili požadované parametry ztvrdlého betonu v konstrukci, je nutné začít s ošetřováním a ochranou betonu co nejdříve po jeho uložení a patřičném zhutnění. Povrch udržujeme vlhký a pokud možno překrytý vhodnou folií nebo geotextilií, čímž zamezíme odpařování vody z povrchu a vzniku mikrotrhlin a možných deformací.

 

Pokyny pro zpracování betonů konzistence S1

Betony převážíme na korbách sklápěčů nebo přípojných vozíků a jsou určeny k přímému zpracování s nutností důkladného zhutnění. Pokud tak nelze učinit, přidáním vody a důkladným rozmícháním beton následně zpracujeme. Špatným či nedostatečným zhutněním nebo jeho úplnou absencí, jakož i dodatečným přidáním vody dojde k poklesu pevnosti. Doba zpracování se doporučuje cca do 3 hodin od namíchání v závislosti na venkovní teplotě. Ukládáme na suchý a čistý povrch, důkladně ošetřujeme před vlivem vysokých teplot a větru se zamezením odpařování uloženého betonu.

 

Pokyny pro ukládání betonů v zimě

Chceme-li v zimním období dosáhnout optimální kvality betonu, dbáme zejména na následující podmínky:

 • teplota čerstvého betonu v době transportu a jeho ukládání nesmí být nižší, než ukládá ČSN EN 206+A1:2018, tj. teplota +5°C. Tohoto parametru dosahuje naše provozovna tím, že naše výrobní zařízení disponuje ohřevem záměsové vody a předehřevem kameniva.
 • zároveň důsledně dbáme na maximální ochranu betonu po uložení na stavbě, zejména zakrytí a zaizolování konstrukce tak, aby nedocházelo jednak k úniku hydratačního tepla nebo zalití konstrukce případným deštěm.

Obecně se má za to, že v zimním období je vhodné navýšit předepsanou pevnostní třídu betonu o jednu pevnostní třídu.

Vozový park

 • autodomíchávače 4,5, 7, 8, 9 m3
 • betonové čerpadla s délkou
  výložníku od 28 do 52m
 • betonové čerpadla PUMI
  s délkou výložníku 28m
 • stacionární čerpadla s dosahem až 120m
Více

Aktuality

06.04.2016
Vážení návštěvníci, spustili jsme nové webové stránky naši společnosti. Pevně věříme, že se vám budou stránky líbit. Pokud bystě měli jakékoliv podněty, neváhejte nám je zaslat.
Všechny aktuality
frame-scrollup