betonárna Ostrava-Heřmanice vedoucí betonárny, dispečink
tel.: +420 722 586 182

Technologické zastavení

Co to ten beton vlastně je?

Beton je materiál ze směsi cementu, kameniva jemné a hrubé frakce, vody, přísad nebo příměsí nebo bez nich, který získal své vlastnosti hydratací cementu.
Čerstvý beton je beton, který je zcela zamíchán a je ještě v takovém stavu, který umožňuje jeho zhutnění zvoleným způsobem.
Ztvrdlý beton je beton, který je v pevném stavu a má již určitou pevnost.
Beton klasifikujeme dle ČSN EN 206+A1:2018 dle různých kritérií, a to:

 • dle stupně vlivu prostředí
 • dle stupně konzistence
 • dle třídy pevnosti v tlaku
 • dle objemové hmotnosti

 

Pokyny pro ošetřování betonů po uložení

Abychom zajistili požadované parametry ztvrdlého betonu v konstrukci, je nutné začít s ošetřováním a ochranou betonu co nejdříve po jeho uložení a patřičném zhutnění. Povrch udržujeme vlhký a pokud možno překrytý vhodnou folií nebo geotextilií, čímž zamezíme odpařování vody z povrchu a vzniku mikrotrhlin a možných deformací.

 

Pokyny pro zpracování betonů konzistence S1

Betony převážíme na korbách sklápěčů nebo přípojných vozíků a jsou určeny k přímému zpracování s nutností důkladného zhutnění. Pokud tak nelze učinit, přidáním vody a důkladným rozmícháním beton následně zpracujeme. Špatným či nedostatečným zhutněním nebo jeho úplnou absencí, jakož i dodatečným přidáním vody dojde k poklesu pevnosti. Doba zpracování se doporučuje cca do 3 hodin od namíchání v závislosti na venkovní teplotě. Ukládáme na suchý a čistý povrch, důkladně ošetřujeme před vlivem vysokých teplot a větru se zamezením odpařování uloženého betonu.

 

Pokyny pro ukládání betonů v zimě

Chceme-li v zimním období dosáhnout optimální kvality betonu, dbáme zejména na následující podmínky:

 • teplota čerstvého betonu v době transportu a jeho ukládání nesmí být nižší, než ukládá ČSN EN 206+A1:2018, tj. teplota +5°C. Tohoto parametru dosahuje naše provozovna tím, že naše výrobní zařízení disponuje ohřevem záměsové vody a předehřevem kameniva.
 • zároveň důsledně dbáme na maximální ochranu betonu po uložení na stavbě, zejména zakrytí a zaizolování konstrukce tak, aby nedocházelo jednak k úniku hydratačního tepla nebo zalití konstrukce případným deštěm.

Obecně se má za to, že v zimním období je vhodné navýšit předepsanou pevnostní třídu betonu o jednu pevnostní třídu.

Vozový park

 • autodomíchávače 4,5, 7, 8, 9 m3
 • betonové čerpadla s délkou
  výložníku od 28 do 52m
 • betonové čerpadla PUMI
  s délkou výložníku 28m
 • stacionární čerpadla s dosahem až 120m
Více

Aktuality

24.06.2022
pozvánka na valnou hromadu společnosti + přílohy ke stažení
Všechny aktuality
frame-scrollup